برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با محیط گوگل

به همت دانشجویان انجمن علمی مهندسی مواد و پلیمر، کارگاه آموزشی تحت عنوان (آشنایی با محیط گوگل) در کارگاه نرم افزار کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد.

طی این کارگاه مباحثی در خصوص روش های آموزش جستجوی مقاله، پایان نامه و پروژه های درسی و هم چنین سایت های معتبر جستجوی مقالات علمی به دانشجویان ارائه شد.

***

IMG_2514(FILEminimizer)

.

IMG_2527(FILEminimizer)

.