برگزاري کارگاه آموزشي ارزيابي دروني
با عنايت به تفاهم نامه منعقده مابين دانشگاه با وزارت علوم،تحقيقات و فناوري( سازمان سنجش وآموزش كشور)، كارگاه ارزيابي دروني با هدف آشنا سازي اعضاي هيات علمي با مباني نظري و رويه هاي اجرايي ارزشيابي دروني ، با حضور ۴۵ نفر از مجريان و اعضاي كميته از ۱۱ گروه آموزشي ( زبان وادبيات فارسي – زبان وادبيات عرب – زبان وادبيات انگليسي – علوم تربيتي – فيزيك – زيست شناسي – عمران – مكانيك – مواد – جغرافيا – معماري ) در روز دوشنبه ۳۱/۶/۹۳ در سالن كنفرانس سازمان مركزي، برگزار گرديد.
.
                                                             DSC09294(FILEminimizer)      DSC09289(FILEminimizer)
.

اين كارگاه با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و با سخنراني آقاي دكتر طيبي معاون آموزشي  و تحصيلات تكميلي در خصوص اهميت و ضرورت ارزشيابي كيفيت در دانشگاه آغاز و در ادامه آقاي دكتر كيذوري مدير نظارت و ارزيابي به بيان  تعاريف و مفاهيم ارزيابي در نظام دانشگاهي و همچنين چگونگي فرآيند ارزيابي دروني در گروه هاي آموزشي پرداخت.

در اين كارگاه توضيحاتي نيز در خصوص استفاده از فناوري اطلاعات در جهت رفع مسائل موجود و در عين حال افزايش اثر بخشي و كارآيي فرآيند اجراي ارزيابي دروني از سوي آقاي اردي بهشتي، معاون مدير نظارت و ارزيابي به حاضرين ارائه گرديد.

در پايان برنامه زمان بندي اجراي طرح به حاضرين ابلاغ و مقررگرديد مجريان و اعضاي كميته راهبردي در گروه هاي آموزشي برابر تفاهم نامه منعقده نسبت به اجراي فرايند و برنامه زمان بندي اقدام نمايند.

.

                                                            DSC09290(FILEminimizer)      DSC09270(FILEminimizer)