برگزاري کارگاه توپک رانی، پوشش و حفاظت کاتدی

با همت و تلاش مدیر گروه مهندسی نفت، آقای مهندس سید حسن حجی آبادی و حمایت‌های ریاست دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی، خانم دکتر مختاری و مساعدت معاونت پژوهشی دانشگاه، کارگاه توپک رانی، پوشش و حفاظت کاتدی در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ در تالار شریعتی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار گردید.

در این کارگاه، سه نفر از مهندسین خبره‌ی شاغل در شرکت ملی گاز ایران، آخرین مباحث علمی و عملیاتی در این زمینه را براي اساتيد و بیش از ۲۵۰ دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های مختلف مهندسی از جمله مهندسی نفت، شیمی و مواد به بحث گذاشتند.