برگزاري کارگاه روش تحقيق در مديريت شهري توسط عضو هيأت علمي دانشگاه

به دعوت گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد، کارگاه روش تحقیق توسط آقای دکتر شهاب عباس زاده عضو هیات علمی و معاون دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری در محل شورای شهر مشهد برای بالغ بر ۳۰ نفر از مشاورین جوان شهرداری مشهد برگزار گردید.

6(FILEminimizer)

دکتر عباس زاده در کارگاه مذکور به تشریح روش تحقیق از نوع کیفی و کمی در معماری، شهرسازی و مدیریت شهری و ارائه استراتژی های کاربردی – عملیاتی در باب ارائه راهکار در مقابله با چالش های شهری موجود در کلان شهرهای همچون مشهد پرداخت.

14(FILEminimizer)

از آقاي دکتر عباس زاده در سال‌های اخیر، کارگاه های متعددی در دانشگاه فردوسی مشهد و حاشیه کنفرانس های ملی در باب موضوعاتی از قبیل روش تحقیق، مقاله نویسی و تکنیک های کاربردی جمع آوری اطلاعات در زمینه‌های معماری، شهرسازی، جغرافیا و مدیریت شهری برای دانشجویان و متخصصین برگزار گرديده است .