آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲صبح روز جمعه ۸ اردیبهشت ماه در حوزه امتحانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد. در سبزوار ۴۱۸۱ نفر در این آزمون شرکت داشتند.