برگزاری آزمون بکارگیری نیروی حقوقی در دانشگاه حکیم سبزواری

  اطلاعیه شماره ۳

زمان برگزاری آزمون بکارگیری نیروی حقوقی در دانشگاه و سایر شرایط: 

الف) زمان و مکان برگزاری آزمون :

۱- زمان  برگزاری آزمون بکارگیری نیروی حقوقی در دانشگاه حکیم ساعت ۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ و مکان در سالن اجتماعات بیهقی می باشد که در صورت تغییرزمان و مکان ، متعاقبا از طریق همین سایت به اطلاع متقاضیان می رساند.

تبصره ۱ : رعایت پروتکل های بهداشتی ( از قبیل ماسک ، الکل و وسایل شخصی از قبیل خودکار ، مداد پاک کن و ..)توسط متقاضی ، الزامی می باشد و افرادی که این موارد را رعایت نکرده باشند نمی توانند درآزمون شرکت نمایند .

تبصره ۲ : داشتن شناسنامه یا کارت ملی جهت شرکت در آزمون الزامی است

ب): بخش از شرایط بکار گیری نیرو:

۱- دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق و کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت ( آقایان ) الزامی است . لذا در صورت کسب نمره قبولی و نداشتن شرایط و مدارک مذکور ، این دانشگاه از انعقاد قرارداد نعذور می باشد.

تبصره : نظر به اینکه برابر مقررات ، تحصیل در دوره دکتری تمام وقت محسوب می گردد . لذا شرکت در آزمون ، انعقاد قرارداد و بکارگیری نامبردگان فاقد وجاهت قانونی است .

۲-  آشنایی و تسلط کار با کامپیوتر ( اینترنت ، word )  الزامی است .

۳- روزهای کاری از شنبه تا چهار شنبه هر هفته و ازساعت ۷/۳۰ صبح لغایت ۱۵ می باشد و طرف قرارداد باید هر روز اقدام به ثبت حضور خود در دستگاه حضور و غیاب می باشد.

۴-طرف قرارداد  جهت حسن انجام تعهدات، ملزم به ارائه تضمین بانکی ، معادل ۱۰درصد کل مبلغ قرارداد می باشد.

۵-طرف قرارداد  هنگام ارجاع  امور حقوقی ( قراردادها ، استعلام ها. …)  باید اقدام به اظهار نظر صریح در ذیل قرارداد یا امور محوله می باشد

تبصره : درصورتی که مفاد قرارداد  یا امور محوله ، خلاف قوانین و مقررات  باشد طرف قرارداد باید صراحتا و کتبا با استناد به قوانین و مقررات مربوطه اظهار نظر نماید و درصورتی که مقام مافوق دستور به اقدام داد، نسبت به انجام دستور آمر اقدام نماید

۶-نظر به حجم زیاد امور حقوقی،  طرف قرارداد به هیچ وجه، حق  همکاری با سایردستگاههای اجرایی ، سازمان ها ، نهادها و مؤسسات حقوقی دیگر اعم از دولتی و غیر دولتی ندارد .

تبصره۱:دارندگان پروانه وکالت در طول مدت قرارداد به هیچ وجه، حق قبول پرونده ندارند و باید در ساعت اداری در محل کار حضور داشته باشند.

تبصره۲: طرف قرارداد در طول مدت قرارداد، به هیچ وجه حق ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی را ندارد.

۷-طرف قرارداد متعهد می گردد چنانچه در خارج از ساعات اداری ، نیاز به همکاری ایشان  باشد در محل کار حضور یافته و یا چنانچه در ساعت اداری یا غیر اداری نیاز به انجام ماموریت در سطح شهرستان و یا خارج از شهرستان باشد نسبت به انجام آن اقدام نموده و برابر  مقررات حق الزحمه دریافت نماید .

۸-طرف قرارداد متعهد می گردد کار موضوع قرارداد را به صورت شخصی انجام داده و از واگذاری آن به غیر خودداری نماید.

۹- در صورت پذیرفته شدن طرف قرارداد ، ابتدا قرارداد ۳ ماهه منعقد و درصورت رضایت از عملکرد ایشان قرارداد شش ماهه یا  یکساله منعقد خواهد شد که این قرارداد در سنوات بعدی در صورت رضایت تمدید خواهد شد.

تبصره : چنانچه دانشگاه از انجام کار طرف قرارداد رضایت نداشته باشد در هر مرحله ای که باشد حق فسخ قرارداد را دارد .

۱۰- جهت اطلاع از میزان حق الزحمه در یافتی متقاضیان می توانند با مدیریت حقوقی تماس حاصل نمایند . در صورتی که از میزان حق الزحمه رضایت داشتند در آرمون شرکت نمایند .

۱۱- در صورت پذیرفته شدن افراد غیر بومی در آزمون ، شرط بکارگیری و انعقاد قرارداد ، سکونت در محل شهرستان سبزوار می باشد .

۱۲-  شرایط مذکور بخشی از شرایط بکارگیری نیرو می باشد که شرایط کامل در قرارداد منعقده درج خواهد شد.

۱۳- این آرمون و بکارگیری ، هیچ نوع تعهد استخدامی برای داشگاه ایجاد نمی کند .

۱۴- در شرایط نمره مساوی ، مصاحبه علمی تعیین کننده خواهد بود .

۱۵- نتیجه نهایی پس از تایید حراست و گزینش و پذیرفتن شرایط قرارداد اعلام خواهد شد.