سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه  حکیم سبزواری گفت: آزمون دوره دکتری (نیمه تمرکز) سال ۹۷دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، صبح دیروز، همزمان با سراسر کشور در شهرستان سبزوار حوزه امتحانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.
دکتر محمدرضا معین فرد در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه افزود: در این آزمون ۹۳۵ داوطلب سبزواری در ۱۵۸ کد رشته و گرایش آزمونی در یک نوبت در حوزه امتحانی سبزوار شرکت داشتند.

وی یادآور شد: از این تعداد  ۴۰۱نفر داوطلب زن و ۵۳۴ نفر داوطلب مرد بودند.
دکتر معین فرد تصریح کرد: نماینده و ناظر سازمان سنجش بر فرایند برگزاری آزمون دکتری در دانشگاه حکیم سبزواری نظارت داشته و از روند برگزاری این آزمون در دانشگاه اظهار رضایت کردند.