برگزاری آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ در دانشگاه حکیم سبزواری

رقابت  ۱۰۳۲ داوطلب سبزواری در آزمون دوره دکتری سال ۹۶/ اظهار رضایت کامل نماینده ویژه و نماینده ناظر سازمان سنجش از روند برگزاری آزمون دکتری در دانشگاه حکیم سبزواری
معاون مدیر آموزشی دانشگاه گفت: آزمون دوره دکتری (نیمه متمرکز) سال ۹۶ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، همزمان با سراسر کشور در شهرستان سبزوار حوزه امتحانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.
مهدی ضیایی صبح امروز در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه افزود: در این آزمون ۱۰۳۲ داوطلب سبزواری در بیش از یکصد رشته  و در یک نوبت در حوزه امتحانی سبزوار شرکت داشتند.
معاون مدیر آموزشی دانشگاه، یادآور شد: از این تعداد ۴۴۰ نفر داوطلب زن و ۵۹۲ نفر داوطلب مرد بودند.
ضیایی تصریح کرد: دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان حوزه مرکزی شهرستان سبزوار کنترل برگزاری این آزمون  را بر عهده داشت.
وی تصریح کرد: نماینده و همچنین ناظر سازمان سنجش فرایند برگزاری آزمون دکتری در دانشگاه حکیم سبزواری  را بسیار خوب ارزیابی کردند و از روند برگزاری این آزمون در دانشگاه اظهار رضایت کامل داشتند.