معاون مدیر آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: آزمون دکتری (نیمه تمرکز) سال ۹۹، صبح روز پنجشنبه ۹ مردادماه همزمان با سراسر کشور در شهرستان سبزوار و حوزه امتحانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

آقای مهدی ضیایی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه افزود: در این آزمون ۷۳۸ داوطلب سبزواری در ۲۲۸کد رشته و گرایش آزمونی در شهر سبزوار شرکت دارند.

وی یادآور شد: از این تعداد  ۴۰۸نفر داوطلب مرد و ۳۳۰ نفر داوطلب زن هستند.

معاون مدیر آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری با تاکید بر رعایت تمامی  پروتکل های بهداشتی مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا در روند اجرایی آزمون، اظهار داشت: با تمهیدات اندیشیده شده، آزمون دکتری در دانشگاه حکیم سبزواری با رعایت کامل دستورالعمل فاصله گذاری‌ها و پروتکل های بهداشتی به منظور مراقبت از سلامت داوطلبین و عوامل اجرایی، برگزار خواهد شد.