آزمون تولیمو شماره ۲۱۸ در روز سه شنبه ۳ بهمن در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

آقای هادی کیخسروی نماینده دانشگاه در امر برگزاری آزمون زبان تولیمو  گفت: آزمون تولیمو یکی از آزمون های استاندارد برای تعیین سطح دانش زبان انگلیسی، بویژه دانشجویان دکتری می باشد که برای دفاع از رساله خود بایستی نمره قبولی در آن را اخذ کرده باشند.

   شایان ذکر است حوزه دانشگاه حکیم سبزواری به صورت مداوم این آزمون را در تاریخ های مقرر برگزار خواهد کرد. ضمناً آخرین  دوره آزمون سال ۱۴۰۲ در روز سه شنبه، مورخه ۸-۱۲-۱۴۰۲  برگزار خواهد شد که متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت https://tolimo.sanjesh.org/ نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.