آزمون تولیمو شماره ۲۱۷  روز پنجم دی ماه در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

نماینده دانشگاه در امر برگزاری آزمون زبان تولیمو مهندس هادی کیخسروی اظهار داشتند  که آزمون تولیمو یکی از آزمون های استاندارد برای تعیین سطح دانش زبان انگلیسی، بویژه دانشجویان دکتری است. ک

   شایان ذکر است حوزه دانشگاه حکیم سبزواری به صورت مداوم این آزمون را در تاریخ های مقرر برگزار خواهد کرد. ضمناً دوره بعدی آزمون در روز سه شنبه، مورخه ۳-۱۱-۱۴۰۲  برگزار خواهد شد که متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت https://tolimo.sanjesh.org/ نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد

دانشگاه حکیم سبزواری