مدیر آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: آزمون سراسری ۱۴۰۱ با حضور شش هزار و ۶۹۸ داوطلب در حوزه امتحانی سبزوار (دانشگاه حکیم سبزواری) برگزار خواهد شد.

سید مهدی ضیایی با اشاره به اینکه آزمون سراسری ۱۴۰۱ از هشتم تا یازدهم تیر برگزار می‌شود، گفت: صبح چهارشنبه ۸ تیر آزمون هنر برگزار می‌شود، ۹ تیر آزمون ریاضی و انسانی، ۱۰ تیر آزمون تجربی و ۱۱ تیر آزمون زبان خارجه برگزار خواهد شد.

به گفته ضیایی، در آزمون سراسری ۱۴۰۱ در گروه هنر ۹۳۵ داوطلب، در گروه تجربی ۲۴۷۵ داوطلب، ۱۷۳۴ داوطلب در گروه انسانی، ۶۶۳ داوطلب گروه ریاضی و ۸۹۱ داوطلب در گروه زبان های خارجه در حوزه امتحانی سبزوار شرکت کرده اند.