آزمون سراسری سال تحصیلی ۹۴-۹۵ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۱ و ۲۲ خرداد ماه با حضور ۴۹۲۸ داوطلب ویژه شهرستان سبزوار در پنج نوبت آزمونی علوم انسانی، ریاضی، علوم تجربی،  هنر و زبان های خارجی برگزار گردید.

از میان حوزه های زیر نظر سبزوار، کاشمر با ۲۶۲۵ داوطلب، جغتای با ۷۰۷ داوطلب، جوین با ۵۹۶ داوطلب، بردسکن با ۹۳۶ داوطلب در این آزمون ها شرکت نمودند که در مجموع داوطلبان مخزن اصلی حوزه سبزوار را با ۹۷۹۲ تشکیل می دادند.

حدود ۵۶ درصد از داوطلبان آزمون سراسری امسال را دختران و حدود ۴۴ درصد نیز شامل پسران می گردید و از این میان رشته علوم تجربی با ۲۵۳۵ نفر بیشترین شرکت کننده و رشته هنر با ۳۰۰ نفر کمترین شرکت کننده را داشتند.

شایان ذکر است که شهرستان سبزوار در بین ۴۶۶ حوزه سراسر کشور و در بین ۳۶۵ شهرستان برگزار کننده آزمون سراسری کشور در سال ۹۳، جزو ۱۰ حوزه ممتاز سازمان سنجش آموزش عالی اعلام شده است.

SONY DSC