معاون مدیرآموزشی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: دانشگاه حکیم سبزواری روز جمعه میزبان برگزاری آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی حرفه ای و  آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۹۶ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی است.
مهدی ضیایی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه ، اظهارداشت: آزمون دوره های کاردانی نظام جدید در نوبت صبح روز جمعه ۱۳ مرداد با شرکت ۱۰۸۹ داوطلب  در ۱۲ کد رشته امتحانی برگزار می شود.
وی افزود: همچنین در نوبت عصر روز جمعه آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۹۶ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با شرکت ۷۲۲ داوطلب در ۲۳ کد رشته امتحانی برگزار خواهد شد.
ضیایی با اشاره به اینکه دانشگاه حکیم مخزن اصلی شهرستان های سبزوار و کاشمر در این دو  آزمون است، خاطرنشان کرد:  تمامی تمهیدات لازم جهت برگزاری هرچه بهتر این دو  آزمون در دانشگاه اندیشیده شده است.