معاون مدیرآموزشی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: دانشگاه حکیم سبزواری روز جمعه میزبان برگزاری آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی حرفه ای و  آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۹۸ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی است.

مهدی ضیایی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه ، اظهارداشت: آزمون دوره های کاردانی فنی و حرفه ای در نوبت صبح روز جمعه ۱۱ مرداد با شرکت ۵۹۶ داوطلب شامل ۲۶۸ داوطلب خانم و ۳۲۸ داوطلب مرد برگزار می شود.

وی افزود: همچنین همزمان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۹۸ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با شرکت ۶۵۰ داوطلب شامل ۳۲۳ داطلب زن و ۳۲۷ داوطلب مرد برگزار خواهد شد.