آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۹۷ جمعه ۱۲ مرداد برای پذیرش در ۱۶ کدرشته با آزمون با رقابت ۷۵۹ داوطلب در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

نتایج نهایی پذیرش در کاردانی به کارشناسی در هفته آخر شهریورماه اعلام می شود.