آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانون هاي وكلاي دادگستري ايران روز جمعه ۲۰ فروردین در دانشگاه حکیم سبزواری می شود.

معاون مدیر آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانون هاي وكلاي دادگستري ايران با حضور ۲۴۴ متقاضی برای اولین بار در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

سید مهدی ضیایی با تاکید بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در فرآیند برگزاری این آزمون گفت: این آزمون نیز مانند آزمون های گذشته با رعایت تمامی دستورالعمل بهداشتی و ضوابط برگزاری آزمون مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا و با نظارت کارشناسان بهداشت دانشکده علوم پژشکی در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

 همچنین با توجه به شرایط بیماری کرونا در کشور سازمان سنجش اطلاعیه ای بدین شرح صادر کرده است:

بدین وسیله به اطلاع می رساند، با توجه به صدور مجوز از سوی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا  برای برگزاری آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، این آزمون در زمان مقرر صبح روز جمعه ۲۰ فروردین ماه در تمامی حوزه های سراسر کشور برگزار می شود.

سازمان سنجش آموزش کشور