سه هزارو ۲۷۳ دواطلب در آزمون کارشناسی ارشد ۹۸در سبزوار (حوزه امتحانی دانشگاه حکیم سبزواری) به رقابت پرداختند.

معاون مدیر آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری  گفت: از این تعداد ۱۶۱۸ داوطلب مرد و ۱۶۵۵ داوطلب زن بودند.
مهدی ضیایی افزود:  این آزمون در ۱۳۵ کد رشته آزمونی درسه نیم روز صبح و بعدظهر روز پنج شنبه بیست و سوم و صبح جمعه بیست و چهارم خردادماه برگزار شد.
گفتنی است نتایج اولیه این آزمون در نیمه دوم تیرماه و نتایج نهایی در شهریورماه اعلام خواهد شد.