آزمون msrt در روز جمعه ۲۴ تیرماه در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

آقای هادی کیخسروی ، جانشین نماینده تام الاختیار این آزمون به روابط عمومی دانشگاه گفت؛ آزمون msrt برای اولین بار در غرب خراسان رضوی در ۲۴ تیرماه ،در حوزه دانشگاه حکیم سبزواری برگزار گردید. و مورد استقبال داوطلبین قرار گرفت .
 وی افزود:  قبل از اخذ مجوز برگزاری آزمون msrt ، نزدیکترین حوزه برگزاری آزمون، مشهد مقدس بود که با برگزاری آزمون در دانشگاه حکیم سبزواری، متقاضیان شهرستان سبزوار و شهرهای اطراف می توانند با انتخاب حوزه دانشگاه حکیم سبزواری، در آزمون شرکت نمایند. شایان ذکر است نوبت بعدی آزمون در تاریخ ۲۸ مردادماه خواهد بود.