آیین نکوداشت “روز روانشناس و مشاور” و تقدیر از مدیر مرکز مشاوره، روانشناسان، مشاوران و همکاران مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه برگزار شد.

همزمان با روز روانشناس و مشاور و کسب “رتبه مرکز مشاوره برتر کشوری” توسط مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه حکیم سبزواری، از مدیر مرکز مشاوره، مشاورین ، روانشناسان، مددکاران و کادر اجرایی مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه حکیم سبزواری توسط معاون محترم دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تقدیر شد.

در این نشست صمیمانه ابتدا گزارشی از عملکرد مرکز مشاوره دانشگاه توسط کارشناس مسئول مرکز مشاوره ارائه شد بعد از ارائه نظرات و پیشنهادات توسط روانشناسان و مشاورین، معاون محترم دانشجویی ضمن تبریک روز روانشناس و ابراز خرسندی از کسب رتبه برتر کشوری برای پنجمین سال متوالی توسط مرکز مشاوره و سبک زندگی از فعالیت‌های متنوع و ارزشمند کادر مرکز مشاوره و مدیر و مشاورین و روانشناسان ومدد کاران همکاری کننده با این مرکز تقدیر نمودند.