ارائه استارت آپ (کسب و کارهای نوپا) درس کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ورودی های ۹۴، ۹۵، و ۹۶ گروه علوم و مهندسی محیط زیست در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۷ با حضور رییس اداره کار شهرستان آقای مهندس مختاری، رییس مرکز فنی و حرفه ای آقای مهندس موسوی، برخی از کارآفرینان شهرستان و تیم مدرس درس کارآفرینی، مدیر  دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آقای دکتر فرزی، رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی  دکتر قلیچی پور، مدیر گروه محیط زیست دکتر ذوالفقاری، و اعضای هیات علمی گروه علوم و مهندسی محیط زیست در سالن همایش علوی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.


 مهندس مختاری در این جلسه از روند برگزاری درس ابراز رضایت نمودند و با بیان محدودیت ها و کمبود زمان در مجموع شرایط، سطح ایده های مطرح شده را خوب ارزشیابی نمودند. طبق گفته های ایشان در طول کلاس درس، هر دانشجو یک ایده مطرح و به مدت یک دقیقه از آن دفاع نموده است. سپس با رای گیری، ۶ ایده انتخاب شده و گروه های کاری تشکیل شده اند. پس از ترسیم ایده ها، نهایتا دانشجویان در مراسم امروز با گزارش نهایی طرح های خود به مدت ۷ دقیقه برای هر ایده به رقابت پرداختند. طرح های ارائه شده به ترتیب زیر عنوان های اول تا ششم را دریافت کردند: