اولین جلسه از دوره کارگاهی باورهای اشتباه در زندگی با حضور خانم دکتر قراط متخصص طب سنتی در سالن بیهقی برگزار شد . این دوره با هدف جوانی جمعیت و سلامت جسمی و روحی بانوان در چهار جلسه هشت ساعته در چهار هفته متوالی با حضور بانوان دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.