برگزاری اولین کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای
در راستای سیاست دانشگاه مبنی بر تعالی سازمانی و توسعه اخلاق محور، با پیگیری مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات و با حضور ریاست محترم دانشگاه، اولین کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای در دانشگاه روز پنج شنبه ۳۰ بهمن ماه در تالار استاد شریعتی توسط مدرس آقای دکتر صیانتی (استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی) برگزار گردید.
در این کارگاه یکروزه که با استقبال خوب همکاران همراه بود، مباحثی مانند چیستی اخلاق حرفه ای و ضرورت آن در سازمان، شیوه های دستیابی به سازمان اخلاق محور، برنامه ریزی برای تدوین منشور اخلاقی قابل اجرا و راه های حل مسائل اخلاقی سازمان مطرح گردید که در هر بخش موضوعات کاربردی متناسب با محیط دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته و همکاران در بحث های آزاد مرتبط شرکت نمودند.
در بخشی از کارگاه نیز آقای دکتر حدادنیا، رئیس دانشگاه ضمن استقبال از برگزاری کارگاه و تأکید بر تداوم آن، در قالب موضوعات مربوطه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص انگیزش های اخلاقی کارکنان پرداخته و دانشگاه حکیم سبزواری را از حیث کارکنان وظیفه شناس و اساتید دلسوز یک مجموعه سرآمد دانستند و برتلاش همگانی برای حفظ این جایگاه تأکیدنمود.
در پایان این کارگاه، همکاران شرکت کننده ضمن ابراز رضایت از برگزاری خوب آن و تقدیر از حضور ریاست دانشگاه، خواستار تداوم این نشست های آموزشی شدند.