اوّلین آزمون بسندگی زبان انگلیسیHSUEPT))  پنجشنبه ۲۲ تیرماه توسط گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه، برگزار شد.

رئیس گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه در این خصوص گفت: بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، ارائه گواهینامه قبولی در این دوره به منزله کفایت بسندگی زبان برای دانشجویان دکتری خواهد بود.

هادی کیخسروی افزود: دوره دوّم بسندگی زبان انگلیسی در مهرماه برگزار خواهد شد و متقاضیان می توانند از ابتدای شهریورماه به سایت https://www.hsu.ac.ir/azad/ مراجعه و ثبت نام نمایند.