جلسه بررسی مسائل سیاسی اخیر به همراه پرسش و پاسخ با حضور آقای دکتر بزرگیان به همت دفتر امور بانوان و خانواده دانشگاه حکیم سبزواری در آمفی تتاتر دانشکده نفت و پتروشیمی برگزار شد.