جلسه داوری اولیه ایده های دریافت شده در رویداد استارتاپ بازیافت پسماندهای صنعتی و معدنی به همت مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه حکیم سبزواری در محل این مرکز برگزار شد .در این جلسه از کل ۲۸ ایده ای که به دبیرخانه رویداد ارسال شده بود، تعداد ۱۵ ایده به تایید هیات داوران رسید که این ایده ها جهت رقابت به مرحله نهایی رویداد دعوت خواهند شد.

گفتنی است جلسه دفاع نهایی همزمان با برگزاری رویداد ، در مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه به صورت حضوری برگزار خواهد شد. در این مدت زمان ایده پردازان منتخب طی دوره های آموزشی و کارگاههای تخصصی به تکمیل بوم کسب و کار خود پرداخته و ایده های خود را گسترش و جهت ارایه در جلسه نهایی آماده خواهند کرد.