برگزاری جلسه معرفی طرح راه اندازی کتابخانه صوتی

جلسه سخنرانی و معرفی طرح راه اندازی کتابخانه تخصصی صوتی متنی زبان و ادبیات فرانسه ، با حضور مسئولین واساتید و دانشجویان  روز سه شنبه ۹۲/۸/۱۴ از ساعت ۱۲ الی ۱۳ در محل سالن اجتماعات دانشکده ادبیات، برگزار خواهد شد.