جلسه هیات اجرایی جذب استان خراسان رضوی به ریاست دکتر اسدی زنگنه رئیس دانشگاه حکیم سبزواری و رئیس هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی استان خراسان رضوی و حضور دکتر خلج حسینی رئیس مرکز جذب وزارت علوم و دکتر زهروی معاون ارزشیابی و اموراستان‌های مرکز جذب وزارت علوم برگزار شد.

در این نشست  دکتر خلج حسینی ضمن تقدیر از دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه تربت حیدریه به سبب مدیریت خوب و برگزاری منظم جلسات هیات اجرایی جذب استان، عنوان کرد: نظم و هم افزایی موجود در هیات اجرایی جذب استان خراسان رضوی را می توان به‌عنوان یک الگو برای سایر هیات های جذب استان‌ها استفاده کرد.