جلسه پرسش و پاسخ و هم اندیشی هیات رئیسه دانشگاه با اعضای هیات علمی برگزار شد.