دوره های آمادگی ارتقای پایه مهندسین عمران و معماری با حضور بیش از ۵۰ نفر از مهندسین برای اوّلین بار توسط گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه با همکاری سازمان نظام مهندسی سبزوار در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

رئیس گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه در این خصوص بیان کرد: با هماهنگی انجام شده با سازمان نظام مهندسی سبزوار، این دوره از شهریورماه بصورت فشرده با حضور اساتید مورد تایید سازمان نظام مهندس شروع شد و در نیمه اول مهرماه به پایان رسید.

ایشان در ادامه اظهار نمود: با پایان یافتن کلاس ها، آزمون های مربوطه در دو مرحله در تاریخ های ۲۱-۷-۱۴۰۱ و ۴٫۵-۸-۱۴۰۱ با حضور مدیر آموزش سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی، رئیس و مدیران سازمان نظام مهندسی سبزوار بصورت الکترونیکی در سایت کامپیوتر مدیریت فناوری دانشگاه برگزار گردید.

آقای هادی کیخسروی بیان کردند که قبلاً برای شرکت در دوره ها و آزمون ها بایستی متقاضیان به مرکز استان مراجعه می کردند که با برگزاری دوره ها در دانشگاه به میزان زیادی در وقت و هزینه متقاضیان صرفه جویی خواهد شد و ابراز امیدواری کردند که در صورت استقبال مهندسین، نسبت به برگزاری دوره های آمادگی ورود به حرفه نیز اقدام خواهند نمود.