چهارمین جلسه از دوره کارگاهی باورهای اشتباه در زندگی با حضور خانم دکتر خاتمی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار گردید . این دوره با هدف جوانی جمعیت و سلامت جسمی و روحی بانوان در چهار جلسه هشت ساعته در چهار هفته متوالی با حضور بانوان دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می گردد.
بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی فرزند آوری با توجه به اینکه عوامل فرهنگی نقش زیادی در کنترل باروری دارند در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت . این موانع در سه بخش همراه با بررسی راهکارها بیان گردید. یکی از موانع مهم فرد گرایی است چرا که نگرش آنها را نسبت به باروری منفی تر می نماید .
دل سرد کردن خانواده یا اطرافیان بیشترین تاثیر را در ایجاد نگرش منفی به فرزند آوری داشته است .
شبکه های اجتماعی که با طرح چالش های مختلف علیه نقش مادری در صدد تحقیر نقش مادراند .و مادری را موجب عقیم شدن بلند پروازی های مادرانه می دانند . از دو طریق :
احتمال تهدید سلامت مادران و تهدیدی علیه بقای سایرین به تاسف مادرانه دامن می زنند . مهمترین راهکار این موضوع تغییر نگرش در فرهنگ جامعه و توجه به نگاه مقدس به نقش مادری و پدری و اعتقاد محکم به رزاقیت الهی می باشد.
در واقع فردگرایی به خود خواهی مادی ، منجر می شود یعنی زندگی در لحظه در حالی که خدای متعال ما را به خود خواستن معنوی فرا خوانده است .
اصطلاح «تامین ترکیب نیازها» امروزه اصطلاحی است که در بین بسیاری از کشورها موجب تشویق افراد به فرزند آوری گردیده و به این معناست که آمدن فرزند هم نیاز آفرین است و هم تامین کننده نیازها به همین دلیل والدین فرزند را در عین اذعان به مشکلاتش باارزش ترین چیز در دنیا می دانند . بخصوص در خانواده گسترده که الگوی غالب زندگی است و موجب کاهش فشار مسولیت نگهداری بر والدین می گردد.
تلاش برای آموختن روش های صحیح تربیت فرزندان و تعدیل روحیه ایدهآل گرایی در تامین رفاه فرزندان و ایجاد فرهنگ قناعت و تقسیم کار عادلانه موجب کمک به ایجاد نگرش صحیح در تربیت فرزند می گردد .
در این جلسه اذعان گردید که کارشناسان بهداشتی امروزه بر این باورند که پس از ازدواج بارداری را به تعویق نیندازند و بدانند در جوانی می توانند دارای فرزندان سالمتری باشند. چرا که پیشگیری از بارداری پس از ازدواج اگر طولانی مدت شود ممکن است سبب ناباروری گردد .
چنانکه پیامبر اکرم صل الله علیه و آله می فرمایند :
هرکس دری از خیر برویش گشوده شود باید آنرا غنیمت شمارد زیرا نمی داند آن در چه وقت به رویش بسته می شود.