برگزاری دومین نشست هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار

به حمد وتوفیق الهی و پی گیری ریاست محترم دانشگاه، دومین جلسه هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ و در محل دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.
در ابتدای نشست، ریاست محترم دانشگاه آیین نامه ها و مصوبات کمیسیون های دائمی مورخ  ۸ خردادماه و ۱۷ تیرماه ۱۳۹۳ را ارائه و مطرح نموده و سپس موضوعات مذکور مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار گرفت.


در ادامه ی جلسه آقای دکتر سعید سمنانیان، مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه مرکزی وزارت متبوع ، از روند برگزاری دومین نشست هیأت امنای دانشگاه پس از گذشت حدود شش ماه از اولین نشست و بازه ی زمانی مناسب بین جلسات، اظهار رضایت و خرسندی نموده و اظهار امیدواری کردند که ان شاا… این روند در برگزاری جلسات آینده نیز ادامه یابد.