برگزاری دومين نشست هيأت امنای دانشگاه های حکيم سبزواری و فناوري های نوين سبزوار

به حمد وتوفيق الهي و پي گيري رياست محترم دانشگاه، دومين جلسه هيأت امناي دانشگاه هاي حکيم سبزواري و فناوري هاي نوين سبزوار در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ و در محل دفتر وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري و با حضور اکثريت اعضا برگزار گرديد.

در ابتداي نشست، رياست محترم دانشگاه آيين نامه ها و مصوبات کميسيون هاي دائمي مورخ  ۸ خردادماه و ۱۷ تیرماه ۱۳۹۳ را ارائه و مطرح نموده و سپس موضوعات مذکور مورد بررسي و بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه ی جلسه آقاي دکتر سعيد سمنانيان، مشاور محترم وزير و رئيس مرکز هيأت هاي امنا و هيأت هاي مميزه مرکزي وزارت متبوع ، از روند برگزاري دومين نشست هيأت امناي دانشگاه پس از گذشت حدود شش ماه از اولين نشست و بازه ی زماني مناسب بين جلسات، اظهار رضايت و خرسندي نموده و اظهار اميدواري کردند که ان شاا… اين روند در برگزاري جلسات آينده نيز ادامه يابد.