برگزاری دومین جلسه کارگروه آمایش سند توسعه ی آموزش و پژوهش شهرستان سبزوار

دومین جلسه کارگروه آمایش سند توسعه ی آموزش و پژوهش شهرستان سبزوار، با حضور نمایندگانی از شهرداری، فرمانداری، اداره آموزش و پرورش و رؤسای دانشگاه های شهرستان، صبح روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه در سالن کنفرانس سازمان مرکزی برگزار شد.

دکتر جواد حدادنیا، رئیس دانشگاه، ضمن ارائه گزارش مستندی از سیمای آموزش عالی استان، به معرفی شاخص های اساسی و لازم برای بررسی میزان رشد حوزه آموزش در دانشگاه های شهرستان پرداخت.

همچنین، گزارش های آماری ارسال شده از دانشگاه ها و اداره آموزش و پرورش شهرستان به دبیرخانه کارگروه در مورد قابلیت های آموزشی مراکز، مورد بررسی قرار گرفت.

این کارگروه مصمم است تا تدوین جامع سند توسعه شهرستان در حوزه آموزش و پژوهش به فعالیت خود ادامه دهد