این پیش نشست که با همکاری دانشگاه آزاد واحد شهر قدس و در راستای اجرای همایش بین المللی “جایگاه زن در جهان اسلام‌ و نیز کنفرانس ملی “شبکه سازی گفتمان فاطمی در کشورهای اسلامی” انجام گرفت به دبیری ، خانم دکتر جعفری و با سخنرانی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری ،ارائه گردید .
پیش نشست ،” تاثیر شبکه سازی گفتمان فاطمی در عرصه مقاومت جهانی _غزه “به صورت برخط و با حضور میهمانانی در دانشگاه آزاد شهر قدس برگزار گردید و به ، به بیان تاثیر شبکه سازی گفتمان فاطمی از طریق الگو گیری از حضرت زینب سلام الله علیها بر مقاومت جهانی زنان غزه پرداخت .