آزمون دوّمین دوره بسندگی زبان انگلیسی  پنج شنبه ۲۱ دی ماه  در محل سالن کامپیوتر معاونت پژوهشی دانشگاه ، واقع در طبقه اول کتابخانه مرکزی،  توسط مرکز آموزش های آزاد دانشگاه برگزار شد.

رئیس مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه، اظهار داشتند که آزمون بسندگی زبان، یکی از آزمون های استاندارد برای تعیین سطح دانش زبان انگلیسی، بویژه دانشجویان دکتری می باشد که برای دفاع از رساله خود بایستی نمره قبولی در آن را اخذ کرده باشند.

آقای هادی کیخسروی بیان نمودند که  شرط لازم برای شرکت در آزمون پایان دوره، شرکت دانشجویان در کلاس آموزشی زبان که به مدت ۵۰ ساعت در دانشگاه برگزار می شود ، خواهد بود.

شایان ذکر است شروع ثبت نام سومین دوره، در نیمه اول بهمن ماه سال جاری خواهد بود که متقاضیان می توانند به مراجعه به سایت مرکز آموزش های آزاد به نشانی  https://www.hsu.ac.ir/azad  نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

  

مرکزآموزش های الکترونیکی و آزاد

دانشگاه حکیم سبزواری