پرفسور آلن ریچارد لارسن استاد دانشکده شیمی دانشگاه بوستون آمریکا می باشد. وی یکی از اولین دانشمندانی است که مطالعه بر روی آنالیز توالی پروتئین ها در دهه ۱۹۷۰ را آغاز نمود و یافته های خود را به صورت مقالات متعدد در مجلات و همایش های معتبر علمی بین المللی به چاپ رسانده است.

پروفسور لارسن از دهه ۱۹۹۰ میلادی مطالعه بر روی استخراج و بررسی ساختار رنگدانه های طبیعی از گیاهان را آغاز نموده است. با توجه به وجود این نوع رنگ ها در الیاف باستانی وی یکی از شاخص ترین شیمیدانانی است که با موزه های بزرگ دنیا در زمینه آنالیز و شناسایی رنگ ها در اجسام و الیاف باستانی همکاری می نماید.

در سفر اخیر به ایران ضمن بازدید از  باغ گیاه شناسی ایران و هرباریوم موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور با نحوه رنگرزی الیاف طبیعی توسط رنگ های گیاهی و طبیعی در یکی از شرکت های فرش معتبر ایرانی آشنا شده ضمنا در سازمان میراث فرهنگی استان زنجان در خصوص آنالیز نمونه های موزه آن مرکز و در مشهد مقدس در مورد نتایج آنالیز نمونه های منسوجات تاریخی موزه آستان قدس رضوی در محل سازمان کتابخانه و موزه های آستان قدس رضوی ارائه سخنرانی داشته است.

با توجه به حضور پرفسور لارسن در ایران گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری فرصت را غنیمت شمرده  و از ایشان جهت ارائه یک سخنرانی علمی در زمینه فعالیت های پژوهشی اخیرشان دعوت به عمل آورده است.

پوستر سخنرانی