گروه مواد و پلیمر دانشگاه در نظر دارد با دعوت از جناب آقای دکتر حمید اسدی ( از دانشگاه هلموت اشمیت آلمان) و سرکار خانم دکتر فرنگیس رام ( از موسسه ماکس پلانک آلمان ) دو سخنرانی علمی با عنوان:
 

اصول و کاربرد روش پاشش سرد

و

روش EBSD و کاربرد آن در علم مواد و زمین شناسی

 
و همچنین یک کارگاه آموزشی با عنوان:
 

روش نگارش مقالات و ارائه موثر مطالب علمی

 
در تاریخ سه شنبه ۸/۲/۹۴ برگزار نماید.
علاقه مندان می تو انند جهت ثبت نام در کارگاه، به دانشکده فنی و مهندسی مراجعه نمایند.
بنر