برگزاری نشست علمی “ساختار نظریه تکامل زیستی “
با همکاری انجمن های علمی فلسفه و حکمت اسلامی و زیست شناسی و گروه های آموزشی مربوطه و هم زمان با هفته آموزش، نشست علمی”ساختار نظریه تکامل زیستی ” با سخنرانی دکتر هادی صمدی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت با استقبال دانشجویان و اعضای هیأت علمی در تالار استاد شریعتی برگزار شد.
این نشست با حمایت معاونت پژوهشی و توسط دانشکده های الهیات و علوم پایه برنامه ریزی شده و در نوبت بعد از ظهر با عنوان” ساختار نظریه انتخاب طبیعی و جایگاه احتمال و شانس در آن” ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه با سخنرانی دکتر صمدی در سالن جلسات دانشکده علوم پایه، ادامه یافت که با پرسش و پاسخ و بحث های علمی اساتید همراه بود.
                                               ۱ (۱) ۱
                                               ۲ ۳
________________________________________________________

  برگزاری همایش علمی ” سیاست از دیدگاه شهید مطهری”

 با همکاری انجمن های علمی فلسفه و حکمت اسلامی و علوم سیاسی و به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم همایش

حکمت مطهری درسیاست اسلامی “

با سخنرانی دکتر صیانتی (عضوهیأت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی) و دکتر قربان پور(عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی) روز سه شنبه ۱۵/۰۲/۹۴ در تالار استاد شریعتی با حضور گرم اساتید و دانشجویان برگزار شد.
در این مراسم سخنرانان ضمن بیان ویژگی های فکری و فلسفی شهید مطهری، وجوه بارز اندیشه سیاسی و مؤلفه های حکومت مطلوب از دیدگاه ایشان را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه به سؤالات مطرح شده پاسخ گفتند.
پایان بخش مراسم، تقدیر از اساتید گروه های آموزشی فلسفه و علوم سیاسی بود.