سلسله جلسات تخصصی فلسفه ویژه مسئولین و معاونین دفاتر نهاد دانشگاه های کشور در تالار همایش های بین المللی بیهقی دانشگاه حکیم سبزواری در حال برگزاری است.