برگزاری سلسله نشست،سخنرانی و کارگاه تخصصی با حضور استاد دانشگاه سوربن فرانسه در دانشگاه حکیم سبزواری

سلسله نشست، سخنرانی و کارگاه تخصصی با موضوع”جایگاه ادبیات تطبیقی در جهان امروز” با حضور پروفسور راگه استاد دانشگاه سوربن(پاریس۳) به همت  گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه حکیم سبزواری طی مدت دو روز در این دانشگاه برگزار می شود.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه در صبح نخستین روز این رویداد علمی  پروفسور راگه با موضوع ” ادبیات تطبیقی و بررسی دو رویکرد فرانسوی و امریکایی” سخنرانی خواهد کرد و در نوبت عصر نیز میزگردی با حضور این استاد  فرانسوی و اساتید دانشگاه تهران؛ فردوسی مشهد و دانشگاه حکیم سبزواری با موضوع ” تاثیر ترجمه و ترجمه پژوهی در پویایی ادبیات تطبیقی” برپا می شود.
 همچنین در روز دوم  نیز کارگاه علمی تخصصی ادبیات تطبیقی با تدریس پروفسور راگه با موضوع ” چگونه موضوعی تطبیقی را به مقاله یا کتاب تبدیل کنیم” برگزار خواهد شد.