نشست های مدیر فرهنگی به همراه مسئولین امور فرهنگی با روسای دانشکده ها، مدیر گروه ها، اساتید مشاور انجمن ها و دبیران انجمن های علمی دانشگاه  در حال برگزاری است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این سلسه نشست ها که به همت امور انجمن ها ی علمی مدیریت فرهنگی و اجتماعی برگزار می شود، طرفین به بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل موجود در انجمن های علمی پرداخته و راهکارهای مناسبی در جهت حل هرچه بهتر مسائل مطرح شده ارائه  می شود.
 قرار است برگزاری این جلسات بصورت مداوم و متناوب طی  هفته های آتی و با توجه به امور مربوط به انجمن ها ادامه یابد.
لازم به یادآوری است تاکنون این جلسات با روسای دانشکده ها، اساتید مشاور و دبیران انجمن های علمی دانشکده های نفت، دانشکده ریاضی، دانشکده جغرافیا، دانشکده برق و دانشکده معماری  برگزار شده است.
[foogallery id=”2783408″]