سلسله جلسات بایسته های ازدواج موفق (راه ما شدن) به همت مدیریت فرهنگی وبسیج دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری و نهاد مقام معظم رهبری با حضور دکتر حمید حبشی در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در سالن آمفی تئاتر استاد شریعتی برگزار شد.