سلسله نشست های گفتارهای دین پژوهی به مناسبت ماه مبارک رمضان در نگارستان آفرین برگزار شد.

سخنوران این گفتارها که با استقبال همشهریان و اهالی علم و فرهنگ برگزار شد، دکترمحمدکاظم علوی با موضوع بنیادمعرفت معنوی، دکترکاظم دامغان ثانی با موضوع قصه پردازی در قرآن کریم، دکترمهیار علوی مقدم با موضوع تحلیل روایت شناختی ساختارقصه های روایی قرآن،دکتر زنگنه اسدی با عنوان دحوالارض و دفن الارض در علوم زمین، دکترمحمود رضاسلیمانی با عنوان سیر تحول «مسجد» درمعماری ایرانی، دکتر عباس محمدیان با موضوع تفسیرعرفانی آیه امانت، دکترسعید غنی آبادی با عنوان بررسی طرحواره های تصویری«عذاب» درقرآن ازمنظرزبان شناسی شناختی،  دکترعلی صادقی منش با عنوان بازشناخت رویکردهای دین برای گذارازوحشت تاریخ برپایه دیدگاه میرچاالیاده، دکترثمانه علوی با موضوع امکان سنجی تفاسیرعصری ازمتون دینی، دکترسیدابوالفضل حسینی با عنوان نگاهی به دوقرآن پژوه معاصر:توشی هیکو ایزوتسو و نصرحامدابوزی و دکترجواد جعفری نسب با موضوع جذبه های عرفانی در تحمیدیه ادب فارسی بودند.

در یازدهمین و آخرین نشست از دست اندرکاران و سخنرانان این نشست ها با حضور دکتر مولوی رییس دانشگاه، دکتر تسنیمی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه و دکتر علوی مقدم عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و عضو انجمن ترویج زبان و ادب فارسی تقدیر شد.

گفتنی است سلسله نشست های دین پژوهی به مناسبت ماه مبارک رمضان به همت روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری انجمن ترویج زبان وادب فارسی ایران(شعبه خراسان)، شرکت باغ موزه آداب و آیین کویر و نگارستان آفرین برگزار شد. کلیپ تصویری سلسه گفتارهای دین پژوهی را اینجا ببینید.