برگزاری سمینار علمی با سخنرانی دکتر حامد یزدانی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه کرانفیلد (Cranfield University)

دوشنبه ۱۰ تیرماه ساعت ۱۰، سالن پرفسور لطفی زاده