این کارگاه‌ها که در سه روز متوالی و به صورت جداگانه برای بانوان کارمند، دانشجویان و خانواده ها برگزار گردید، مورد استقبال بانوان قرار گرفت .
در روز دوشنبه ساعت ۷:۳۰ تا ۹ کارگاهی با عنوان ” آشنایی با تیپ های شخصیتی و تاثیر آن در زندگی حال و آینده ما و کودکان” برای کارمندان خانم در تالار دانشکده نفت برگزار گردید .در روز سه شنبه کارگاهی با عنوان مهارت های ارتباط موثر با دانشجویان در سالن دکتر علوی ساعت ۱۲ تا ۱ برگزار گردید.همچنین کارگاهی در روز چهارشنبه با عنوان شادی لذت و زندگی خلاق ویژه خانواده ها در بستر فضای مجازی و به صورت برخط ساعت ۱۷برگزار گردید .لازم به ذکر این کارگاه‌ها با حضور خانم دکتر فعال استاد برجسته کشوری و کارشناس خلاقیت صدا و سیما و نویسنده کتاب بازی‌های هوشمند منتخب رتبه اول یارستان کودک برگزار گردید .