برگزاری سومین همایش دانشگاه ، تکنولوژی و توسعه ملی

توسط دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر با همکاری انجمن علمی گروه مهندسی برق

چهارم اسفندماه ۱۳۹۵ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲

سخنران : کارآفرین برتر کشوری جناب آقای مهندس چمنیان مدیر عامل شرکت نیان الکترونیک

به همراه تقدیر و تشکر از دانشجویان رتبه برتر دانشکده های مهندسی برق و فنی و مهندسی  و دانشکده مهندسی نفت

دراین مراسم مهندسین برتر شرکت ها و صنایع شهرستان سبزوار مورد تقدیر قرار خواهند گرفت .

نمایشگاه جانبی از فعالیتهای صنایع مطرح سبزوار و مرکز رشد دانشگاه حکیم دایر می باشد.