سومین همایش مالی اسلامی بامشارکت دانشگاه حکیم سبزو اری برگزار می شود
سومین همایش مالی اسلامی با محوریت توسعه ابزارهای مالی اسلامی، با همکاری دانشگاه حکیم سبزواری آذرماه امسال در دانشگاه الزهرا(س) برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، سومین همایش مالی اسلامی به همت انجمن مالی اسلامی ایران و با همکاری مراکز دانشگاهی از جمله دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری، مراکز حوزوی، بانک ها، بیمه ها و ارکان بازارهای مالی کشور دوازدهم آذر ماه ۹۶ برگزار خواهد شد.
در این همایش پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه ی مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند .

سایت اصلی همایش:    
http://ciif.ir/Congress/UIPanel/Index