برگزاری ششمین جلسه شورای مرکز رشد با حضور نماینده پارک علم و فناوری خراسان رضوی

ششمین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور با حضور اعضای شورا و همچنین نماینده پارک علم و فناوری خراسان رضوی برگزار گردید.

دکتر رضا سهیلی فرد مدیر مرکز رشد دانشگاه در ابتدا ضمن بیان گزارش کوتاهی از فعالیت های اخیر مرکز، حضور نمایندگان پارک علم و فناوری خراسان رضوی و مرکز رشد نیشابور را در جلسه موجب تقویت ارتباط و تعامل با پارک علم و فناوری و مراکز رشد همجوار دانسته و ابراز امیدواری کرد که این ارتباط متقابل سبب پیشرفت بیشتر و تقویت مناسبات فی مابین گردد.

مهندس شریعتی نماینده پارک علم و فناوری خراسان رضوی در شورا نیز، ایجاد مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری را تبریک گفته و خواستار تعامل بیشتر بین مراکز رشد گردید.

همچنین در این جلسه چندین طرح جدید از هسته های نوآور و شرکت های متقاضی پذیرش، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و تصمیمات مقتضی در خصوص پذیرش اولیه طرح ها و تعیین داوری اخذ گردید.