ششمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۳ ورزشی کشور پنج شنبه ۲۳ مهرماه به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

دکتر انتظاری، معاون دانشجویی دانشگاه در ابتدا ضمن عرض خیر مقدم، ابراز امیدواری کرد که اینگونه نشست ها و گردهمایی ها در رشد و توسعه ورزش دانشجویی خصوصاٌ در ابعاد همگانی مثمر ثمر قرار گیرد.

دکتر حمیدرضا طاهری، دبیر منطقه ۳ نیز گزارشی کلی از گردهمایی های گذشته و جلسه بین دبیران مناطق مختلف کشور که در اصفهان برگزار شده بود، ارائه داد.

 

در ادامه جلسه، میزبانی مسابقات آتی ورزشی دانشجویان در دانشگاه ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و هر دانشگاه با توجه به پتانسیل خود اعلام آمادگی میزبانی مسابقات را ارائه و در خصوص آن تصمیمات لازم اتخاذ گردید.